O Projekcie

O Projekcie

Projekt „modeLOWE Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych” jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Aktualności